Stacks Image 3612

Like en volg ons op Facebook en LinkedIn!

    

Stacks Image 8294
Stacks Image 8297
Stacks Image 8300
Stacks Image 8303

Over HetWerkt!Wijchen

Op 10 oktober 2013 is HetWerkt!Wijchen als projectgroep gestart vanuit de gedachte dat er vaak ‘over’ in plaats van ‘met’ werkzoekenden gesproken wordt. We vroegen ons af of er activiteiten werden aangeboden waar de werkzoekende zelf behoefte aan heeft, naast de van overheidswege min of meer opgelegde workshops en trainingen. Dit was voor de gemeente Wijchen niet het geval. Op 31 januari 2014 is de stichting HetWerkt!Wijchen officieel opgericht.

De werkzoekende zelf staat bij HetWerkt!Wijchen centraal! Ons bestuur bestaat dan ook uit werkzoekenden, die hun bestuursfunctie als vrijwilligerswerk vervullen.

Het bestuur bestaat uit:    

Voorzitter: Vacant
Secretaris: Elly Hendriks – De Bruijn
Penningmeester: Jolanda Toonen
Coördinator vrijwilligers: José Broekman

Via een online enquête (april 2014) hebben wij een eerste beeld gekregen van waar u, als werkzoekende, behoefte aan heeft.

In 29 juli 2014 zijn wij gestart met onze HetWerkt! Cafés. Uit deze bijeenkomsten komt ook naar voren over welke onderwerpen u meer wilt weten. Daarnaast wordt het duidelijk hoe u uw steentje bij wilt dragen door uw ervaring en kennis in te zetten voor andere werkzoekenden.

Dat is onze drijfveer: uw behoeften leren kennen om uw positie op de arbeidsmarkt en uw welzijn te verbeteren!


Regelementen:

Als Stichting hebben wij een aantal reglementen opgesteld, te weten: