Stacks Image 2826

Like en volg ons op Facebook en LinkedIn!

    

Stacks Image 15921
Stacks Image 15924
Stacks Image 15927
Stacks Image 15930

Regelingen gemeente Wijchen

Wat kan de gemeente Wijchen voor u als werkzoekende betekenen?
Wettelijke regelingen

Er zijn veel regelingen voor werkzoekenden die door de gemeente worden uitgevoerd. Als u bijstand heeft, valt u bijvoorbeeld onder de Participatiewet die op 1 januari 2015 is ingegaan. De gemeente voert die wet uit. Op www.wijchen.nl kunt u er meer over vinden, onder andere onder het kopje 'Hulp bij inkomen'.

Als je in de bijstand zit

De Participatiewet vervangt de wet Werk en Bijstand en heeft gevolgen voor alle mensen met een bijstandsuitkering. Het gaat erom dat iedereen zich inspant om (betaald) werk te vinden. De gemeente kan bijvoorbeeld een tegenprestatie eisen van de uitkeringsgerechtigde, zoals onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving. De nieuwe wet schrijft voor hoe het niet nakomen van de verplichtingen, wordt bestraft. Dat is strenger dan voorheen. Bijvoorbeeld een lagere uitkering of helemaal geen uitkering meer. Een situatie die niemand zich wenst. Lees er meer over op de site van de gemeente Wijchen.

Op weg naar werk

De zoektocht naar een baan kan lastig zijn. WerkBedrijf biedt een helpende hand. Dat varieert van hulp bij solliciteren, training en ontwikkeling, tot begeleiding op de werkvloer.
WerkBedrijf is een samenwerking van de gemeente Wijchen met zes andere gemeenten in het Rijk van Nijmegen en voert het re-integratiedeel van de Participatiewet uit. Deze organisatie verbindt werkgevers met werkzoekenden in de regio. Het gaat om een zeer gevarieerde groep: uitkeringsgerechtigden, mensen met een arbeidsbeperking, pas afgestudeerden en mensen die arbeidsmatige dagbesteding zoeken. Voor jongeren is er een speciaal Jongerenteam bij WerkBedrijf.
Kijk voor meer informatie op www.werkbedrijfrvn.nl. Het telefoonnummer voor werkzoekenden is 024 - 751 7500. 

Individuele inkomenstoeslag

Vanaf 1 januari 2015 kunnen mensen die langdurig een laag inkomen hebben en niet in staat zijn dat te verbeteren, een individuele inkomenstoeslag krijgen. Deze vervangt de langdurigheidstoeslag en wordt individueel getoetst door de gemeente. Het gaat om een geldbedrag dat één keer per jaar wordt uitgekeerd. Er zijn uiteraard voorwaarden aan verbonden. Lees er meer over de website van de gemeente Wijchen

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Misschien overweegt u een eigen bedrijf te beginnen. Of bent u al zelfstandig ondernemer en heeft u financiële problemen. In deze gevallen kunt u een Bbz-uitkering aanvragen bij de gemeente, zodat u de kosten van uw eigen levensonderhoud kunt blijven betalen. Ook is het mogelijk een lening te krijgen voor investeringen in uw bedrijf. Lees er meer over op de website van de gemeente Wijchen

Stichting HetWerkt!Wijchen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van de inhoud van deze vastlegging. Bekijk onze volledige disclaimer.