Stacks Image 3612

Like en volg ons op Facebook en LinkedIn!

    

Stacks Image 8294
Stacks Image 8297
Stacks Image 8300
Stacks Image 8303

Disclaimer

Stichting HetWerkt!Wijchen, hierna te noemen HetWerkt!Wijchen, verleent u hierbij toegang tot www.hetwerktwijchen.nl (“de Website”) en nodigt u uit van de hier aangeboden informatie, diensten en activiteiten gebruik te maken. HetWerkt!Wijchen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen, zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

HetWerkt!Wijchen spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden informatie, diensten en activiteiten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van HetWerkt!Wijchen.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij HetWerkt!Wijchen. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van HetWerkt!Wijchen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.